Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniM.E. Piechowiak

Wesele Marii Kaźmierczak i Edmunda Piechowiaka