Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak F.T.

Franciszek i Teresa Kaźmierczakowie Kaziopole