Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniJ.L.Kaźmierczakowie

Wesele Leonarda Kaźmierczaka s. Józefa i Jadwigi Majchrzak