Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak T.

Teresa Kaźmierczak z dziećmi Janiną, Mieczysławem i Walerym w Kaziopolu