Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W.A.

Komunia Walerego i Antoniego Kaźmierczaków Kaziopole