Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W.K.

Władysława i Kazimierz Kaźmierczak z Prusiec