Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak M.

Mieczysław Kaźmierczak 1927-2000