Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak T.

Tekla Kaźmierczak z d. Nowak 1931-2006