Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak M.T.

Tekla i Mieczysław Kaźmierczakowie