Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W.

Walerian Kaźmierczak 1931-1982