Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKlingsporn H.

ksiądz Hieronim-Jerome Klingsporn z Chicago 1908-1977