Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKlinhsporn H.

ks. Klingsporn H. z prawej, Kaźmierczak Teresa w środku. ks. Bąk E. z lewej