Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKlingsporn H.

ks. Hieronim Klingsporn i Teresa Kaźmierczak