Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKoprowscy J.T.

Koprowscy Tadeusz i Janina z d. Kaźmierczak