Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKoprowska J.

Koprowska Janina z synem Janem oraz jej mama Teresa Kaźmierczak