Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKoprowscy

Koprowska Janina z dziećmi i z bratem Antonim Kaźmierczakiem