Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniPiechowiak J.

Jan Piechowiak z Kaziopola 1885-1973