Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniPiechowiak W.

Władysława Piechowiak z d. Nowak 1893-1977