Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniSell C.

Cecylia Sell alias Wendlandt z d. Balcer 1913-1970