Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewni



 Wagner E.

Emily Wagner z d. Kazmer 1919-2005