Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWagner R

Rudolph Wagner 1923-2014