Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer W.S.

Wesele Balcerów Stanisława i Władysławy z d. Kozłowska 1936 rok