Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniJanka W.K.

Wesele Janków Kazimierza i Władysławy z d. Kowalska