Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWysoccy M.S.

Wesele Wysockich Stanisława i Mieczysławy z d. Ciążyńskiej