Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKowalscy S.Ł.

Wesele Kowalskich Stefana i Łucji z d. Janka