Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewni Kukla T.Z.

Wesele Kuklów Teofila i Zdzisławy z d. Wyka