Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWysoccy G.A.

Wesele Wysockich Alojzego i Gertrudy z d. Smarsz