Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak J.M.

Wielka rodzina Józefy i Marcina Kaźmierczaków z Kaziopola