Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKlingsporn Ignasiak

Wesele Ignasiaka Feliksa i Franciszki z d. Klingsporn oraz Klingsporna Maksymiliana z Weroniką z d. Ignasiak