Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKazmierczak J.S.

Wesele braci Kaźmierczaków Józefa i Sylwestra z siostrami Teresą i Salomeą z d. Wieczorek 1927