Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W.K.

Wesele Kaźmierczaków Kazimierza i Władysławy z d. Stotko 1938