Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak J.E.

Wesele Kaźmierczaków Edmunda i Jadwigi z d. Torzewskiej