Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak J.L.

Wesele Kaźmierczaków Leonarda i Jadwigi z d. Majchrzak