Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKieljan

Wesele Kieljanów Henryka i Marii z d. Janka