Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKoprowski J.T.

Wesele Koprowskich Tadeusza i Janiny z d. Kaźmierczak Kaziopole 1947