Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniPiechowiak M.E.

Wesele Piechowiaków Edmunda i Marii z d. Kaźmierczak