Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniPiechowiak W.J.

50-lecie ślubu Piechowiaków Jana i Władysławy z d. Nowak Kaziopole