Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniPolewicz M.W

Wesele Polewiczów Włodzimierza i Moniki z d. Kaźmierczak