Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer M.

Akt zgonu Marianny Balcer z d. Wendlandt z roku 1922