Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKapliczka

Stan dzisiejszy kapliczki na posesji Kaźmierczaków w Kaziopolu