Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniJ. Kaźmierczak

Józef Kaźmierczak s. Marcina