Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak M.

Mieczysław Kaźmierczak z Dąbrówki Ludomskiej s. Franciszka i Teresy