Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKlingsporn H.

Emerytowany ksiądz z Chicago Hieronim Klingsporn z Teresą Kaźmierczak w Bogdanowie.