Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak S.

Szlachciak Salomea z domu Kaźmierczak córka Marcina