Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak S.

Kaźmierczak Sylwester syn Marcina