Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKoprowscy J.T.

Ślub Janiny Kaźmierczak i Tadeusza Koprowskiego