Koprowscy i ich krewniAkt ślubu J.K i K.K.

Akt ślubu Jana i Konstancji Koprowskich Boruszyn 1808 rok