Koprowscy i ich krewniAkt urodzenia F.K.

Akt urodzenia Franciszka Koprowskiego s. Jana Boruszyn 1814 rok