Koprowscy i ich krewniAkt urodzenia J.K.

Akt urodzenia Julianny Krzyśko 2 żony Franciszka Koprowskiego Boruszyn 1830 rok