Koprowscy i ich krewniJ. Koprowski

Sierżant WP Jan Koprowski syn Wojciecha